FANDOM


Wihtred (umbes 670 – 23. aprill 725) oli Kenti kuningas umbes 690. või 691. aastast kuni oma surmani.

Ta oli aastatel 664673 võimul olnud Kenti kuninga Ecgberhti poeg. Tema vend oli Eadric. Wihtred tõusis troonile pärast segast perioodi 680. aastatel, mil Kenti kuningriigi vallutas lühikeseks ajaks Wessexi kuningas Cædwalla ning mille järel võitlesid kuningadünastiad Kenti trooni pärast. Enne Wihtredi oli Kenti troonil Oswine, kes pärines Eadbaldist, kuid Wihtredist erinevast liinist. Mõni aeg pärast valitsusaja algust andis Wihtred välja seaduste koodeksi, mis on säilinud käsikirjas "Textus Roffensis". Seadused pööravad suurt tähelepanu kiriku seadustele, sealhulgas reeglite vastasele abielule ja paganate kummardamisele. Vaaamata Wihtredi küllaltki pikale valitsusajale ei leidu kaasaegsetes annaalides tema kohta palju ülestäheldusi.

Pärast Wihtredi surma 725. aastal said troonile tema pojad Æthelbert II, Eadbert I ja Alric.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.