FANDOM


Väärisgaasid on sarnaste omadustega keemiliste elementide rühm. Kuus looduses esinevat väärisgaasi on heelium, neoon, argoon, krüptoon, ksenoon ja radioaktiivne radoon. Normaaltingimustes on väärisgaasid värvitud, lõhnatud, maitsetud ja mittesüttivad. Väärisgaasidel on väga madal reaktsioonivõime ning loodud on ainult mõnisada väärisgaaside ühendit.