FANDOM


Planeedi kohta vaata artiklit Uraan (planeet)

Uraan on keemiline element, aktinoid. See on hõbevalge metall. Uraanil on 92 prootonit ja 92 elektroni, millest 6 on valentselektronid. Uraan on nõrgalt radioaktiivne, kuna selle isotoobid on ebapüsivad. Looduses leiduvad uraani isotoobid on uraan-238 (millel on 146 neutronit ja moodustab 99,3% kõigist looduses leiduvast uraanist) ja uraan-235 (millel on 146 neutronit ja moodustab 0,7% looduses leiduvast uraanist), uraan-234 esineb harva. Uraani tihedus on plii omast 70% suurem, kuid kulla ja volframi omast veidi väiksem.

Suurimad uraanivarud on Austraalial (31% maailma aastatoodangust), Kasahstanil (12%), Kanadal (9%) ja Venemaal (9%).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.