FANDOM


Missouri post refit

USS "Missouri" (BB-63) 1980. aastatel

USS "Missouri" (BB-63) on Iowa-klassi lahingulaev. See oli Ameerika Ühendriikide laevastiku kolmas laev, mis on nimetatud Missouri osariigi järgi. "Missouri" oli Ameerika Ühendriikide viimane teenistuses olnud lahingulaev.

"Missouri" telliti 1940. aastal. Laeva ehitamist alustati 1941. aasta jaanuaris Brooklyn i laevatehases. "Missouri" lasti vette 29. jaanuaril 1944 ja sama aasta juunis võeti see teenistusse.

2. septembril 1945 kirjutas Jaapani väejuhatus kirjutas "Missouri" pardal alla Jaapani kapitulatsiooniaktile, mis lõpetas Teise maailmasõja.

"Missouri" kõrvaldati teenistusest 1955. aastal, kuid see võeti uuesti teenistusse 1986. aastal. Lahesõjas kasutati seda maismaasihtmärkide pommitamiseks. Aktiivsest teenistusest arvati "Missouri" välja 1992. aastal.

Tänapäeval paikneb "Missouri" muuseumilaevana Hawaii saarestikus Pearl Harboris.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.