FANDOM


HistoricPlacesNationalRegisterPlaque

Tüüpiline registrisse kantud objekti tähis

USA Ajalooliste Paikade Riiklik Register (National Register of Historic Places, NRHP) on Ameerika Ühendriikide ajaloolise tähtsusega piirkondade, paikade, hoonete, ehitiste ja muude objektide ametlik nimistu. Neid haldab Ameerika Ühendriikide Siseministeeriumi haldusse kuuluv Rahvuslik Pargiteenistus. Osad objektid kantakse registrisse kohe pärast seda, kui neid hakkab haldama Rahvuslik Pargiteenistus. Nende hulka kuuluvad Rahvuslikud Ajaloolised Mälestusmärgid (National Historic Landmark), Rahvuslikud Ajaloolised Paigad ja Pargid (National Historic Site), Rahvuslikud Sõjanduspargid ja lahinguväljad (National Military Park), Rahvuslikud Memoriaalid (National Memorial) ja mõned Rahvuslikud Mälestusmärgid (National Monument).

Register loodi 1966. aastal. Esimese rajatisena kanti registrisse 13. novembril 1966 Old Slateri veski Pawtucketis Rhode Islandis.

Registrisse on kantud enam kui 90 000 paika, kõige enam on neid New Yorgi osariigis (5889).

Registrisse kuuluvad objektid jagunevad üldiselt viieks: ehitised, struktuurid, objektid, paigad ja piirkonnad. Ehitise hulka kuuluvad näiteks eluhooned, küünid, hotellid, kirikud jne, mis on ehitatud peamiselt katusealuseks inimtegevusele. Struktuure on kasutatud mingil eesmärgil, struktuurideks on näiteks õhusõidukid, viljaelevaatorid, lehtlad ja sillad. Objektid on tavaliselt kunstipärased teosed looduses või väiksema ulatusega rajatised võrreldes ehitiste ja struktuuridega, näiteks mälestusmärgid, skulptuurid ja purskkaevud. Paikades on toimunud mõni oluline sündmus, mis võib olla eelajalooline või ajalooline asupaik looduses või esindab tegevuspaika või ehitist, mis võib olla ka varemeis või lammutatud. Nende hulka kuuluvad näiteks laevavrakid, lahinguväljad, laagripaigad, loodusobjektid ja kaljuvarjendid.

Registrisse kandmisel on neli tingimust, millest peab täidetud olema vähemalt üks:

  • Tingimus A: "Sündmus", objektil on oluline osa Ameerika Ühendriikide ajaloos.
  • Tingimus B: "Isik", objekt peab olema seotud olulise inimesega Ameerika Ühendriikide ajaloost.
  • Tingimis C: "Arhitektuur", objektil on eriline arhitektuuriline eripära.
  • Tingimus D: "Potentsiaalne teave", objekt annab olulist teavet eelajaloost või ajaloost.

Kui mõni registrisse kantud rajatis hävineb, arvatakse see registrist välja, näiteks Jobbers Canyoni ajalooline piirkond Omaha kesklinnas Nebraskas, mis lammutati 1987. aastal, et rajada selle asemele äärelinna stiilis linnak. Jobbers Canyon on seni kõige suurem rajatis, mis on kuulunud lammutamise ajal registrisse. 1999. aasta seisuga oli registrist eemaldatud 982 rajatist, enamus lammutamise tõttu.

Galerii Edit

Välislingid Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.