FANDOM


Tuumaenergia ehk aatomienergia on füüsika seisukohast aatomituuma moodustavate elementaarosakeste süsteemi seoseenergia, mis võib tuumareaktsioonides vabaneda. Energeetika seisukohast on see elektrienergia, mida saadakse tänu tuumareaktsioonidele tuumaelektrijaamades.

Ajalugu Edit

1942 – Itaalia füüsiku ja juba Nobeli auhinna saanud Enrico Fermi ehitatud tuumareaktoris Chicagos toimus esimene ahelreaktsioon. Tuumaenergia saamine oli eksperimentaalselt tõestatud.

1951 –– jõulude eel lõid USA-s Arcos särama neli elektripirni, voolu neile andis eksperimentaalne reaktor.

1954 –– Venemaal Obninskis ühendati esimene tuumareaktor maailmas tavatarbijate elektrivõrku, selle võimsus oli 5 MW.

1956 –– Inglismaal hakkas tavatarbijaile voolu andma kümme korda võimsam, 50 MW võimsusega Calder Halli tuumajaam, maailmas algas suur tuumajaamade ehitusbuum.

2006 –– kogu maailma elektrijaamades töötas 443 tuumareaktorit, mille koguvõimsus oli 370 GW. Ehitamisel oli 27 uut reaktorit. Tuumajaamadest tuli üle 15% maailma elektritoodangust.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.