FANDOM


Tseremoonia (ladina sõnast caeremonia 'pühitsemine') on pidulik kombetalitus või mingi piduliku sündmuse kavakindel korraldus. Tseremoonia leiab tavaliselt aset rahva sees või rahva ees, kuid võivad toimuda ka privaatses keskkonnas.

Vaata ka Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.