FANDOM


Tamilid on draviidi rahvaste hulka kuuluv etniline rahvusrühm, kes kõnelevad emakeelena tamili keelt. Tamilisid on 77 miljonit ning nad on ühed kõige suurim ja vanim etnolingvistiline kultuuri-inimrühm tänapäeva maailmas, kellel puudub oma riik. Tamilid moodustavad 15,4% Sri Lanka, 5,9% India, 5,8% Mauritiuse, 5,7% Malaisia ja 5% Singapuri rahvastikust.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.