FANDOM


Taksonoomia on isendite liigitus (klassifikatsioon, rühmadeks või tüüpideks jaotus) ja liigitamisega tegelev teadusharu.

Taksonoomilised kategooriad Edit

Eesti Ladina
Domeen Dominium
Riik Regnum
Hõimkond Phylum
Klass Classis
Selts Ordo
Sugukond Familia
Triibus Tribus
Perekond Genus
Liik Species
Alamliik Subspecies
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.