FANDOM


Distribution Taiga

Parasvöötme okasmetsade levik

Picea glauca taiga

Parasvöötme okasmets Alaskal

Taiga ehk boreaalne mets on parasvöötme okasmetsad, mis laiuvad katkematu ribana Põhja-Ameerika ja Euraasia põhjaosas. Neis metsades kasvab vähe puuliike, peamiselt kuusk, mänd, nulg, lehis ja tsuuga, ning nende aastane juurdekasv on aeglane.[1]

Okasmetsadest saadakse suurem osa maailma tarbepuidust.[1]

Viited Edit

  1. 1,0 1,1 Liiber, Ülle; Kull, Ain; Rootsmaa, Vaike; Pragi, Uudo (2017). Geograafia gümnaasiumile. III kursus. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid. Eesti Loodusfoto, lk 65. ISBN 978-9949-460-27-4.