FANDOM


Tšurtšenid olid tšurtšeni keelt kõnelev tunguusi rahvas Mandžuuria piirkonnas (tänapäeva Kirde-Hiina) kuni 17. sajandini, kui nad võtsid omaks mandžude nimetuse.

Tšurtšenid rajasid 1115 Jini dünastia, mille hävitasid 1234 mongolid. 1127 vallutsid Jini–Songi sõdade ajal Põhja-Songi ja said enda kontrolli alla suurema osa Kirde-Hiinast, kuhu nad rändasid ja võtsid omaks kohaliku konfutsionistliku kultuuri.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.