FANDOM


Tšerokiid on Põhja-Ameerika indiaanihõim, kelle põlised elupaigad asuvad Kagu-USA-s. Kõnelevad irokeesi keelkonda kuuluvat tšerokii keelt. Tšerokiid saabusid Kagu-USA-sse Suur järvistu piirkonnast, kus leidub ka teisi irokeesi keeli kõnelevaid rahvaid. Esimesed kokkupuuted Euroopa kaupmeestega toimusid 16. sajandil. 19. sajandil tuli neil asuda ümber Kansasesse ja Oklahomasse. Tšerokiid olid üks viiest nn viiest tsiviliseeritud hõimust.

Arv tänapäeval üle 300 000. Tšerokiid on kõige suurim põlisameerikalaste hõim USA-s.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.