FANDOM


Tšerkessid on Põhja-Kaukaasia rahvas, kelle ajalooline territoorium piirneb põhjas Venemaaga, lõunas Gruusia ja Abhaasiaga.

Tšerkessid sõdisid aastatel 17631864 Vene tsaaririigiga. Kaotuse järel lasi tsaar Aleksander II küüditada peaaegu 90% rahvast ehk ligi 1,5 miljonit inimest.

Venemaal elavad tšerkessid tänapäeval peamiselt Karatšai-Tšerkessias, Adõgees ja Kabardi-Balkaarias. Kõikides neist peale viimase on rahvas arvulises vähemuses. Venemaa ei luba ka paguluses viibivatel tšerkessidel tagasi kolida.

Hinnanguliselt elab Venemaal pisut vähem kui miljon, mujal maailmas eri hinnangute järgi 4–8 miljonit tšerkessi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.