FANDOM


DaylightSaving-World-Subdivisions

██ Piirkonnad, kus kasutatakse suveaega. ██ Piirkonnad. kus on suveaega kasutatud, kuid enam ei kasutata. ██ Piirkonnad, kus suveaega ei ole kunagi kasutatud.

Suveaeg on vööndiajast ühe tunni võrra hilisemaks nihutatud kellaaeg. Suveajale minnakse Euroopas märtsi viimasel pühapäeval kell 01:00 UTC (Eestis kell 3.00) ja tagasi vööndiajale minnakse oktoobri viimasel pühapäeval kell 01:00 UTC (Eestis kell 4.00). Siis keeratakse ajanäitajad tund aega tagasi. Mitteametlikult nimetatakse vööndiaega ka talveajaks.

Suveaja kasutamist põhjendatakse loodusliku valguse ratsionaalsemast kasutamisest saadava elektrienergia kokkuhoiuga. Ekvatoriaalvöötmes suveaeg majanduslikku efekti ei anna ja seal seda ei kasutata.

Suveaja vaimne isa on USA teadlane ja mitmekülgne mõtleja Benjamin Franklin, kes tuli sellele mõttele 1784, soovitades nõnda säästa küünlaid. Kuid USA ei läinud suveajale üle enne Esimest maailmasõda. Esimest korda kehtestati suveaeg Saksamaal 30 IV 1916. Eestis mindi esimest korda suveajale 14 VII 1917, hiljem veel mõlema Saksa okupatsiooni ajal ja siis üle hulga aja 1 IV 1981.

Kui Nõukogude Liidus keerati 1989. a 26 III kellad suveajale, jäi Eestis kellaaeg samaks, millega ühineti Ida-Euroopa suveajaga. Aastatel 19901996 ja 20002001 Eestis suveaega ei olnudki.

Tänapäeval kasutavad suveaega põhjapoolkeral Kanada, USA ja Euroopa riigid ning lõunapoolkeral Austraalia, Uus-Meremaa, Paraguay, Tšiili ja Brasiilia.

Venemaa loobus 2011 talveajale üleminemisest. Venemaal on suveaeg vööndiajast kaks tundi ees, sest tema territooriumil kehtib dekreediaeg, mis lisab aasta ringi vööndiajale ühe tunni.

Suveajale lähevad üle kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, sest siseturu ühtse toimimise huvides kehtib kogu Euroopa Liidus ühine kuupäev ja kellaaeg suveaja alguse kohta.

Euroopas ei keera peale Venemaa kella ka Island ja Valgevene. USA-s ja Kanadas on osariike ja piirkondi, mis ei kasuta suveaega või kus elavad inimesed ignoreerivad kaks korda aastas käivat kellaaja muutmist.