FANDOM


Flag of the Mughal Empire

Mogulite riigi lipp

Mughal1700

Suurmogulite riik 1700. aastal

Suurmogulite riik oli aastatel 15261857 Hindustani poolsaarel eksisteerinud kuningriik, mida valitses mongolite ja tšagatai-turgi päritolu dünastia. Riigi kese asus Põhja-Indias, Induse ja Gangese tasandikul Delhi, Agra ja Lahore linna ümbruses. Mogulite riigi kõrgaeg oli 17. sajandil, mil see hõlmas täielikult tänapäevase Hindustani poolsaare, Pakistani ja osa Afganistanist. 3,2 miljoni ruutkilomeetrisel territooriumil elas umbes 100–150 miljonit inimest.

Riiki valitses mogul. Riigikeeleks oli pärsia keel. Varased mogulid kõnelesid lisaks pärsia keelele emakeelena tšagatai keelt.

Mogulite riigi esimene valitseja oli Kesk-Aasia Timuriidide dünastia prints Babur, kes kukutas 1526. aastal võimult Delhi sultanaadi viimase valitseja Ibrahim Lodi. Sõna mogul tähendab mongolit; mogulid pidasid end mongolite järeltulijateks. Mogulid olid islamiusulised, kuid suurem osa kuningriigi elanikest olid hindud.

Kuningriigi teine valitseja Humāyūn kaotas algselt sarnaselt oma isale, Baburile, kuningriigi, kuid võitis selle tagasi ja laiendas seda pärslaste abiga. Akbar Suure ajal valitsesid Indias kultuuriline ja majanduslik õitseng ning usuline harmoonia. Akbari pojapoeg Šahh Džahan ehitas Agrasse aastatel 1630–1653 kuulsa Tāj Mahali.

Aurangzebi surma järel 1707. aastal hakkas kuningriik nõrgenema ja tugevnes hindude Maratha riik. Mogulid püsisid võimul veel 150 aastat, mil see lagunes 1857. aastal Briti impeeriumi vastu alustatud mässus.

Mogulite riigi valitsejadEdit

Valitsusaastad Mogul
1526–1530 Babur
1530–1540 ja 1555–1556 Humāyūn
1556–1605 Akbar
1605–1627 Džahangir
1627–1658 Šahh Džahan
1658–1707 Aurangzeb
1707 Muhammad Azam Šahh
1707–1712 Bahadur Šahh I
1712–1713 Džahandar Šahh
1713–1719 Farrukhsiyar
1719 Šahh Džahan II
1719 Šahh Džahan II
1719–1748 Muhammad Šahh
1748–1754 Ahmad Šahh Bahadur
1754–1759 Alamgir II
1759–1760 Šahh Džahan III
1760–1806 Šahh Alam II
1806–1837 Akbar II
1837–1857 Bahadur Šahh II
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.