FANDOM


Battle of Vienna.Sipahis

Spaahid Viini lahingus 1683

Spaahi (pärsia سپاه (sepāh; 'armee') oli Pärsia ja Osmanite riigi raskeratsaväelane.

Spaahid loodi Osamanite armees 14. sajandil. 16. sajandil nende tähtsus ja suurus lahinguväljal langes. Spaahi amet kaotati 1828.

Nende relvastus koosnes piigist, saablist ja kõige olulisemast relvast, vibust. Tulirelvu kasutati hilisemal ajal.

Spaahid riietusid Türgi traditsioonilisse pikka eredavärvilisse keepi ja kandsid rõngassärk ning turbanit või kiivrit.

Spaahideks kutsuti ka mõnda 19. ja 20. sajandil Prantsusmaa ja Itaalia armeed teeninud Põhja-Aafrika ratsaväeüksust.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.