FANDOM


Skeptitsism (kreeka σκέπτομαι (skeptomai) 'midagi uuriv') on filosoofiline seisukoht, mille kohaselt meil kas ei ole mingit teadmist või ei saa olla propositsionaalset teadmist kas mitte millegi kohta või mingis kindlas valdkonnas. Skeptitsism on ka kahtlevus üldiselt või mingi konkreetse asja suhtes

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.