FANDOM


Siouan-Catawban langs

Siuu keelte levik enne eurooplaste saabumist

Siuu keelkond on Põhja-Ameerika keelkond, mida kõnelevad Põhja-Ameerika põliselanikud. Paljud sellesse keelkonda kuuluvad keeled on ohustatud või väljasurnud.

Keeled Edit

Keelkonda kuulub 18 keelt, mis jagunevad kaheks haruks: lääne- ja ida-siuu keelteks.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.