FANDOM


Shen Kua

Kaasaegne kunstniku joonistust Shen Kuost

Shen Kuo (1031 Qiantang, tänapäeva Hangzhou1095 Runzhou, tänapäeva Zhenjiang) oli hiina polümaat ja Songi dünastia aegne riigimees. Ta paistis silma paljudes teadusvaldkondades ja poliitikas, ta oli matemaatik, astronoom, meteoroloog, geoloog, zooloog, botaanik, farmakoloog, agronoom, arheoloog, etnograaf, kartograaf, entsüklopedist, kindral, diplomaat, hüdraulikainsener, leiutaja, akadeemia kantsler, rahandusminister, luuletaja ja muusik.

Oma teoses "Mengxi bitan" (1088) kirjeldas Shen esimesena magnetnõelaga kompassi, mida kasutati laevasõidul (esimena kirjeldatud Euroopas Alexander Neckami poolt 1187). Shen avastas tegeliku põhja mõiste seisukohalt, et magnetiline deklinatsioon näitab põhjapooluse suunas.

Koos oma kolleegi Wei Puga plaanis Shen kaardistada Kuu ja planeetide orbiidi kõvera, mille jaoks tegi nad tõhusa viieaastase projekti, mis kaasas igapäevaste tähelepanekute märkimine. Shen täiustas lisaks taevasfääri mudelit, gnoomoni, vaatlustoru ja leitus uue tüüpi juurdevooluga veekella. Shen kavandas geoloogilisi hüpoteese pinnavormide tekke kohta (geomorfoloogia), mis põhinesid sisemaalt leitud merefossiilidel, pinnase erosiooni teadmiste põhjal ja muda settimisel. Ta esitas hüpoteesi järk-järgulisest kliimamuutusest, kui oli vaadelnud iidsed kivistunud bambuseid. Ta oli esimene kirjanduslik isik Hiinas, kes mainis kuivdoki kasutamist laevade parandamiseks veest väljas. Kuigi araabia teadlane Alhazen kirjeldas esimesena Camera obscura't, oli Shen esimene hiinlane, kes seda paar aasatakümmet hiljem tegi. Shen kirjutas ulatuslikult liikuvast trükikunstist, mille oli leiutanud Bi Sheng. Järgides vana Hiina traditsiooni lõi Shen detailse maapinna reljeefikaardi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.