FANDOM


Sepik on jõgi Paapua Uus-Guineas. See on pikkuselt Uus-Guinea pikim jõgi; pikkus 1126 km. See voolab pms läbi Paapua Uus-Guinea provintside Sandauni ja Ida-Sepik, kuid läbib ka Indoneesia Paapua provintsi.

Sepik on laevatatav peaaegu kogu pikkuses. See suubub Bismarcki merre. Palju on soote. Sepiki kallastel on troopilised vihmametsad ja sood.

Sepiki valgla pindala on umbes 80 000 km². Jõe kallastel elavad paljud Paapua Uus-Guinea etnilised hõimud. Sepiki kaldal ei ole siiski linnu, tööstus- ega kaevanduspiirkondi. Esimesena eurooplasena uuris jõge 1885 Saksa loodusteadlane Otto Finsch. Ta sõitis 50 km jõge mööda ülesvoolu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.