FANDOM


Seened
Flammulina velutipes
Taksonoomia
Domeen: Eukarüoodid Eukarya
Riik: Seened Fungi

Seened (Fungi) on üks eukarüootsete organismide riiki. Kuni 20. sajandi esimese pooleni peeti neid primitiivseteks taimedeks, kuid alates 1960. aastatest rühmitatakse seened eraldi riigina, sest on leitud, et nad esindavad eri arenguliini.

Üheks seente iseärasuseks on kitiinist koosnev rakukest. Seened on seened heterotroofsed ehk hangivad toidu lahustunud molekulidest, tüüpiliselt seedeensüümide eritamisega enda keskkonda. Seened on ökosüsteemi peamised lagundajad.

Teadus, mis uurib seeni, on mükoloogia. Varem peeti seda üheks botaanika haruks, kuid geneetiliste uuringute alusel on seened lähemalt suguluses pigem loomade kui taimedega.

Seened on levinud kõikjal maailmas. Erinevaid seeneliike on kirjeldatud üle 100 000, kuid liikide koguarv võib ulatuda kuni miljonini. Suurem osa seentest on silmale paistmatud.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.