FANDOM


GDR-1-Soviet Germany-1 Deutsche Mark (1948)

Paberraha nominaalväärtusega üks Rentenmark

Rentenmark oli rahaühik, mis võeti kasutusele 15. novembril 1923 Weimari Vabariigis pärast seda, kui eelmise rahaühiku väärtus oli hüperinflatsiooni tõttu kadunud. Üks rentenmark jagunes sajaks rentenpfennig'uks. Käibel olid rahatähed nominaalväärtustega 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500 ja 1000 rentenmarka ning mündinud nominaalväärtustega 1, 2, 5, 10 ja 50 rentenpfennig'ut. Kaua rentenmark käibel olla ei jõudnud, sest juba 1924. aastal asendati see riigimargaga.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.