FANDOM


US-NationalParkService-ShadedLogo

Rahvusparkide Teenistuse logo, mis kujutab nooleotsa

Rahvusparkide Teenistus on USA föderaalvalistsuse agentuur ja Siseministeeriumi asutus.

Rahvusparkide Teenistus haldab kõiki USA rahvusparke, rahvusmonumente ning teisi looduslikke ja ajaloolise tähtsusega kaitsealasid.

Selle moodustas 25. augustil 1916 Kongress National Park Service Organic Act'iga.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.