FANDOM


US-NationalParkService-ShadedLogo

Rahvuslik Pargiteenistus logo, kujutab nooleotsa

Rahvuslik Pargiteenistus on USA föderaavalitsuse agentuur ja Siseministeeriumi asutus.

Rahvuslik Pargiteenistus haldab kõiki USA rahvusparke, rahvusmonumente ning teisi looduslikke ja ajaloolisi kaitsealasid.

Selle moodustas 25 VIII 1916 Kongress National Park Service Organic Act'iga.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.