FANDOM


Ränihape on mõne räni, vesiniku või hapniku ühend, mille keemiline valem on kujul [SiOx(OH)4-2x]n.

Peamised ränihapped on

  • ortoränihape (H4SiO4)
  • metaränihape (H2SiO3)
  • diränihape (H2Si2O5)
  • polüränihape (H6Si2O7)

Ränihapped on suhteliselt nõrgad happed ja on vees väga raskesti lahustuvad. Ränihappe soolasid saadakse ränidioksiidi reageerimisel leelistega. Ränihapete soolad on silikaadid, mis on tavaliselt vees lahustumatud. Vees lahustuvad ainult leelismetallide silikaadid.[1]

Polüränihappe kuumutamisel saadakse poorne materjal silikageel.

Viited Edit

  1. Karik, Hergi. "Üldine keemia" (1987), lk 163
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.