FANDOM


Protektoraat on riiklik sõltuvuse vorm, mille puhul on üks riik ebavõrdse rahvusvaheline lepingu alusel loovutanud teisele riigile (protektorile) õiguse esindada teda rahvusvahelistes suhetes ning juhtida tema kaitse- ja välispoliitikat.[1]

Rahvusvahelises poliitikas on olnud protektoraat seotud Rahvasteliidu mandaatsüsteemiga, mille abil said Esimese maailmasõja kaotajariikide kolooniad Rahvasteliidu hallatavaks. Aafrikas said Saksamaa endised kolooniad Rahvasteliidu mandaatideks, mida asus haldama Suurbritannia, ning Lähis-Idas, Osmanite riigi halduses olnud alad said Prantsusmaa ja Suurbritannia hallatavaks.

Viited Edit

  1. "Väike entsüklopeedia", 2002
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.