FANDOM


Postimees on Eesti ajaleht.

Perno Postimees, 17 VII 1857. Eesti leht nägi välja samasugune nagu tollased baltisaksa lehed. Ainult tiitlipildil ei sirutanud tiibu kahepäine kotkas, vaid mööda külateed sammas postimees paunaga. Ja tekstikiri oli suurem, sest talurahvas tuli alles lugema harjutada.

Postimees, 15 IX 1905. Esimesed uudistepealkirjad olid ajalehes vaevu märgatavad, lihtsalt sõrendatud (teksti) kirjas märksõnad, mis laotud eraldi lõiku.

Edasi, 16 IV ja 22 V 1975. Nõukogude ajal lehekunstniku peamine mängumaa oli rubriiginimede kujundamine. Edasi kunstnik Andrus Peegel tõi eesti päevalehtedesse täiesti uue esteetika: reeglipärased konstrueeritud kirjad ja fotograafilised manipulatsioonid asendasid seniseid käekirju matkivaid kirju ja sulejooniseid.

Edasi, 29 XII 1990 ja Postimees, 24 I 1991. Postimees oli esimene eesti päevaleht, kus iga lehekülg struktureeriti ühe temaatilise tervikuna, mille päisse kirjutatati lehekülje teema.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.