FANDOM


Pinge on füüsikas ja elektrotehnikas kasutatav füüsikaline suurus, mis iseloomustab elektrivälja võimet teha tööd laetud osakeste ümberpaigutamisel elektriväljas.

$ {U}=\frac{A}{Q}, $

kus U on pinge (V - volt), A töö (J - džaul) ja q elektrilaeng (C - kulon).

Pinge mõiste võttis 1776 kasutusele inglise füüsik Henry Cavendish, kes uuris elektrinähtusi ja elektrilaengute jagunemist.

Pinget mõõdetakse voltmeetriga.

Vaata ka Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.