FANDOM


Pala oli kuningriik, mis valitses India põhja- ja idaosas, pms Bengali ja Bihari piirkonnas 8.12. sajandil. Kuningriigi rajas Gopala I. Gopala valitses kakskümmend aastast ja laiendas riiki üle kogu Bengali. Tema järeltulijad Dharmapala ja Devapala laiendasid kuningriiki India põhja- ja idaosas. Kuningriik lagunes Sena dünastia tugevnemisel.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.