FANDOM


Oilshale

Põlevkivi põletamine

Põlevkivi on peenkihiline musta või pruuni värvi settekivim.

Põlevkivi leidub paljudes piirkondades üle maailma. Suurimad varud on USA-s (536,9 miljonit tonni), kus asub üle poole maailma varudest, Hiinas (47,6 miljonit tonni), Venemaal (35,5 miljonit tonni) ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis (14,3 tonni).[1]

Põlevkivi tootmisel saab sellest toota vedelat põlevkiviõli ning sellest omakorda diisli- ja reaktiivkütust, samuti bensiini.[1]

1 tonnist põlekivist saadakse praegust tehnoloogiat kasutades 125 kilogrammi põlevkiviõli ja 35 m³ normaalrõhul küttgaasi või 850 kWh elektrit.[1]

Põlevkivi hakati tööstuslikult kasutama 1830. aastatel Euroopas. Sellest toodeti petrooleumi, lambiõli ja parafiini, mis aitasid tööstusrevolutsiooni ajal rahuldada suurenenud energiavajadust. Kui pärast Teist maailmasõda hakati ammutama suurema kütteväärtusega naftat, loobusid paljud riigid põlevkivi kasutamisest.[1]

Eestis hakati põlevkivi tööstuslikult kaevandama Esimese maailmasõja ajal, mil Venemaal valitses kütusepuudus. Peagi sai see riigi üheks kõige olulisemaks maavaraks, mida kasutatakse siiani elektri- ja soojusenergia tootmisel. Eestis jõudis põlekivi kaevandamine tippu 1970. aastate lõpul, mil kaevandati üle 30 miljoni tonni aastas. 1980. aastatel, mil valmis Ignalina tuumaelektrijaam ja Leningradi tuumaelektrijaam saavutas täisvõimsuse, ei vajatud enam nii palju põlevkivi. Järsk vähenemine toimus pärast Eesti iseseisvumist, kui elektri eksport oluliselt vähenes. Praegu kaevandatakse umbes 20 miljonit tonni põlevkivi aastas.[1]

Põlevkivi kaevandamisega kaasneb veerežiimi muutumine ja vee reostumine. Põlekivi põletamisel tekib rohkelt tuhka ja põlekiviõli tootmisprotsessis utmisel pooloksi, millest suudetakse praegu ära kasutada väga väike osa.[1]

Viited Edit

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Liiber, Ülle; Kull, Ain; Rootsmaa, Vaike; Pragi, Uudo (2017). Geograafia gümnaasiumile. III kursus. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid. Eesti Loodusfoto, lk 101. ISBN 978-9949-460-27-4.