FANDOM


Osmanite riik oli paljurahvuseline riik tänapäeva Türgi aladel. See hõlmas ka suure osa Kagu-Euroopast, Lääne-Aasia, Kaukaasia ja Põhja-Aafrika.

Ajalugu Edit

Osmanite riik sai alguse Kesk-Aasia väiksest klannist. Mongolite rünnakud 13. sajandil sundisid türkmeeni hõimupealiku Ertuğrulil koos oma 400 ratsanikuga läände põgenema, kus ta vandus truudust Rumeelia sultanile, , kes valitses tänapäeva Türgi aladel. Vastutasuks sai Ertuğrul endale väikese Ida-Rooma riigi ääres asuva maakonna. Ertuğruli surma järel 1281 hakkas valitsema tema poeg Osman I Gazi. Riigi suurus oli sel ajal väike. Ta kasutas ära naaberriikide nõrkusi ja mitmekordistas nii oma valitsusala. Osmanite riigi pealinnaks sai Konstantinoopol, mille osmanid vallutasid Mehmet II juhtimisel 1453. Pärast Konstantinoopoli vallutamist hakkasid osmanid end pidama Ida-Rooma riigi õigusjärgseteks pärijateks. Riigiga liideti riigi idapiiri ja Punase mere äärsed alad, kuid riiki nõrgestas riigi suurus.

Osmanite riik lagunes 1923, kui kuulutati välja Türgi Vabariik.

Artiklis on kasutatud Imelise Ajaloo artiklit "Kes olid osmanid?"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.