FANDOM


Tar Sandstone California

California lõunaosast pärit naftaliiv

Naftaliiv ehk õliliiv on bituumenilaadsest raskest naftast, savist ja liivast koosnev settematerjal. Selles on palju raskeid süsivesinikke.[1]

Naftaliiva leidub paljudes riikides, kuid maailma suurimad naftaliiva varud on Kanadas Alberta provintsis. Suurimad varud on veel Venemaal, Kasahstanil ja Venezuelal.

Nafta kättesaamine naftaliivast on väga energia- ja veemahukas ning ümbritsevale keskkonnale väga suurt kahju tekitav töö. Ühe barreli (158,987 liitrit) nafta saamiseks tuleb töödelda umbes kaks tonni naftaliiva ning selleks kulub ligi 800 liitrit vett. On välja toodud, et naftaliivast tekib kütuse saamisel 3–5 korda rohkem kasvuhoonegaase kui tavapärasel naftatootmisel.[1]

Maapinnalähedast naftaliiva kaevandatakse karjääriviisil. Sellega kaasneb piirkonna algse loodusliku keskonna täielik hävinemine ja palju ohte ümbritsevale keskkonnale. Naftaliiva kaevandatakse ka sügavamates kihtides, mida töödeldakse erilise tehnoloogiaga, mille mõju keskkonnale on küll mõnevõrra väiksem, kuid tootlikus madalam ja kulud suuremad.[1]

Kanadas on naftaliiva kaevandamisega hävinud suured okasmetsaalad, reostunud põhjavesi ja paljud veekogud. Nafta läbipesemisel kasutatud suur kogus vett, mis on muutunud seetõttu mürgiseks vedelikuks, kogutatakse jäätmetiikidesse. Sealt võib mürgine vesi lekkida põhjavette ja kanduda ka kaugematesse veekogudesse, kahjustades sellega samuti keskkonda.[1]

Viited Edit

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Liiber, Ülle; Kull, Ain; Rootsmaa, Vaike; Pragi, Uudo (2017). Geograafia gümnaasiumile. III kursus. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid. Eesti Loodusfoto, lk 96. ISBN 978-9949-460-27-4.