FANDOM


Nõukogude Liit (Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit ehk NSV Liit ehk NSVL; vk Союз Советских Социалистических Республик ehk Советский Союз ehk СССР) oli 19221991 Euraasia mandril eksisteerinud kommunistlik riik. Seda valitses üheparteisüsteem Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei pealinnaga Moskva.

Ajalugu Edit

Nõukogude Liidu lagunemine Edit

1985: Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei (NLKP) peasekretäriks saab Mihhail Gorbatšov, kes algatab perestroika (majanduslikud uuendused; ek loodi vasteks uudissõna "uutmine") ja glasnosti (ek avalikustamine).

1988: Leedus, Lätis ja Eestis hakati avalikult iseseisvust nõudma.

1989: Berliini müür lõhutakse maha Kremli satelliiditriikide blokk mureneb; Boriss Jeltsin valitakse NSV Liidu rahvasaadikute kongressi liikmeks.

199091: Gorbatšov kuulutab välja paljude parteide lubamise, samas surutakse mitmel pool iseseisvast nõudvad demonstratsioonid veriselt maha.

1991 juuni: Jeltsin valitakse Vene Föderatsiooni presidendiks.

19 august: Moskvas haaravad võimu kõva kätt pooldavad vandenõulased, Krimmis puhkusel olnud Gorbatšov pannnakse koduaresti.

21. august: vandenõulaste võim kukub kokku, jäädes alla massiivsetele avalikele protestidele, mille juhtfiguure on Boriss Jeltsin.

22. august: koduarestist vabastatud Gorbatšov naaseb Moskvasse, ent saab alanduse osaliseks parlamendis, kus Jeltsini eestvõttel otsustatakse, et kommunistliku partei tegevus Venemaa pinnal keelustatakse.

23. august: Gorbatšov asub tagasi NLKP peasekretäri ametikohalt.

6. september: NSVl tunnustab Leedu, Läti ja Eesti iseseisvust.

8. detsember: Venemaa, Ukraina ja Valgevene liidrid kohtusid, et otsustada NSVLi laialisaatmine ja Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) loomine.

25.–26. detsember: Gorbatšov teatas, et astub NSVLi presidendi ametist tagasi; samal õhtul langetati Kremli suurelt paleelt NSVLi lipp ja heisati Venemaa lipp; järgmisel päeval teatas ülemnõukogu ametlikult, et NSVL lakkab olemast; NSVLi õigusjärglaseks rahvusvahelistest organisatsioonides sai Venemaa Föderatsioon ning Jeltsin võttis Gorbatšovilt üle tuumanupu.

<-- Järgnev liita SRÜ-ga -->

1991. a-l liitusid SRÜ-ga kõik endised NSVLi liiduvabariigid peale Balti riikide ja Gruusia.

Gruusia astus SRÜsse 1993. a-l president Eduard Ševardnadze (1928–2014) ajal.

2008. a-l, pärast Venemaa sõjalist rünnakut Gruusia vastu, tühistas Gruusia kõik teda SRÜga siduvad lepingud.

Türkmenistan taandus 2005. a-l SRÜ täisliikme staatusest.

Ukraina ei pea end SRÜ liikmeks, viidatas sellele, et pole SRÜ hartat kunagi parlamendis ratifitseerinud.

Riigipühad Edit

Kuupäev Riigipüha Venekeelne nimetus
1. jaanuar Uusaasta Новый год
23. veebruar Punaarmee päev День Советской Армии и Военно-морского флота
8. märts Rahvusvaheline naistepäev Международный женский день
Aprill (liikuv püha) Ülestõusmispühad Пасха
12. aprill Kosmonautikapäev День космонавтики
1. mai Maipüha (või kevadpüha ja töörahvapüha) Праздник весны и труда
9. mai Võidupüha День Победы
7. oktoober Põhiseaduse aastapäev День конституции
7. november Oktoobripühad Годовщина Великой октябрьской социалистической революции
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.