FANDOM


Mono keel on jutoasteegi keelkonda numi keelte harusse kuuluv Põhja-Ameerika indiaanlaste keel.

Mono keelel on kaks dialekti: ida- ja lääne-mono keel.

USA kultuuriantropoloog Alfred L. Kroeber hindas 1925 keele kasutajate arvuks 3000-4000. Tänapäeval kõneleb keelt emakeelena u 40 eakat inimest.

Mono keel kuulub ohustatud keelte hulka.

Keelt kõneldakse Lõuna-Sierra Nevada mägedes, Mono valglas ja Owensi orgus Kesk-Ida-Californias.

Mono keel on lähedalt seotud paviotso keelega.