FANDOM


Ghana physical map.png
Green pog.png
Mole rahvuspargi asukoht Ghanas
Mole National Park Mo 24.08

Mole rahvuspargi silt

Mole rahvuspark on rahvuspark Ghanas. See on riigi suurim rahvuspark ning see katab 4840 km² ulatuses savanne.[1] Sissepääs rahvusparki asub Larabanga küla juures.

See asutati 1958. aastal loodusreservaadina. 1971. aastal sai see rahvuspargiks.

Rahvuspark on teadlastele tähtsaks uurimisalaks, kuna see paikneb inimasustusest eemal ja tänu sellel on rahvuspargi puutumatutel aladel võimalik läbi viia pikaajalisi uuringuid.

Vaatamata asukohale riigi loodeosas Põhjapiirkonnas, kus turism on võrdluseks Ghana rannikupiirkondadega vähem arenenud, on rahvuspargil turismi seiskohalt tähtis positsioon. Lisaks hotelliteenustele on võimalik rahvuspargi piires osaleda safariretkel.

Rahvuspark paikneb merepinnast 100–500 meetri kõrgusel ning sellele on tüüpilised puusavann ja jõgede kallastel paiknevad galeriimetsad. Aasta keskmine sademetehulk ulatub 1000 millimeetrini. Vesi on terve aasta läbi – samuti kuivematel kuudel märtsis ja aprillis – kättesaadav.

Mole rahvuspark on sarnaselt Ghana teiste kaitsealadega salaküttide eest nõrgalt kaitstud. Enamus salakütte elab rahvuspargi piiridest kuni umbes 50 km raadiuses, kuna 50 km on arvatud olevat suurim vahemaa, mis salaküttimiseks ette võetakse.

Taimestik Edit

Burkea africana00

Burkea africana on on tavaline kõikjal troopilises Aafrikas, sh Mole rahvuspargis

Puuliikidest on esindatud liblikõielised Burkea africana ja Isoberlinia doka ning kombreetumiline Terminalia macroptera. Savannides kasvavaid rohttaimi pole kuigivõrd mitmekesiselt, kuid tuntud on muu hulgas nutthein (Kyllinga spp.), Kommeliiniliste perekond Aneilema ning kaks endeemset koerakooluliste liiki, Gongronema obscurum ja Raphionacme vignei.

Loomastk Edit

Rahvuspargis elutseb 93 loomaliiki, muu hulgas 33 liiki roomajaid ja üheksa liiki kahepaikseid. Suurimetajatest on esindatud aafrika elevant (Loxodonta africana), jõehobu (Hippopotamus amphibius), kahvripühvel (Syncerus caffer) ja tüügassead (Phacochoerus spp.).

Rahvusparki on loetud Aafrika üheks tähtsamaks antiloopide kaitsealaks. Antiloopiliikidest on esindatud muu hulgas Kobus kob, vesivohlu (Kobus ellipsiprymnus), võik-hobuantiloop (Hippotragus equinus), kongoni (Alcelaphus buselaphus), oribi (Ourebia ourebi), võsapukk (Tragelaphus scriptus), Ogilby kabrik (Cephalophus ogilbyi) ja kollaselg-kabrik (Cephalophus silvicultor).

Pärdikuliikidest elutsevad rahvuspargis anuubis (Papio anubis), koolobused (Colobus spp.), rohepärdik (Chlorocebus aethiops) ja pata (Erythrocebus patas).

Roomajatest on esindatud krokodillased tömpkoon-krokodill (Osteolaemus tetraspis) ja äärmiselt ohustatud Mecistops cataphractus.

Hüäänlasi, lõvisid (Panthera leo) ja leoparde (Panthera pardus) võib kohata harva, kuid need kiskjalised olid varem rahvuspargis enam levinud.

Linde on rahvuspargis loendatud 344 liiki, kellest üle pooled on rändlinnud. Lindudest on muu hulgas esindatud kuningkotkas (Polemaetus bellicosus), pugal-raisakotkas (Trigonoceps occipitalis), palmikotkas (Gypohierax angolensis), sadulnokk-toonekurg (Ephippiorhynchus senegalensis), haigurlased, saheli siniraag (Coracias abyssinicus), violett-turako (Musophaga violacea), õgijalased ja savanni-mesilasenäpp (Merops bulocki).

Viited Edit

  1. Mole National Park. UNESCO World Heritage Centre. Vaadatud 9.4.2017

Välislingid Edit