FANDOM


Peaaegu inimtühjades metsatundrates elab endiselt vaid loodusest sõltuvaid ja oma traditsioone kandvaid rahvaid, kelle eluviisis ei tunda lääne kultuuri mõjutusi.

Peamised rahvusrühmad Euraasia metsatundra vööndis on saamid, neenetsid, dolgaanid, evengid, eveenid, korjakid ja itelmeenid, kes olid varem enamasti nomaadid ehk rändkarjused. Peamised rahvusrühmad Põhja-Ameerika metsatundras on aleuudid ja jupikid Edela-Alaskas, kes kõnelevad veel osaliselt Eskimo-aleuudi keeli ja tegelevad ka tänapäeval jahinduse ja kalandusega. Hudsoni lahe lõuna- ja idaosas elavad kriid.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.