FANDOM


Metsatulekahju on kontrollimatu tulekahju metsa aladel. Tulekahjud võivad olla loodus- ja inimtekkelised. Kõige sagedamini põhjustab metsatulekahjusid välk.

Noortes metsades, kus on palju rohelust, on tõenäosus välgu poolt süttmine oluliselt väiksem kui vanas metsas, kus on palju kuive ja haigeid puid.

Metsatulekahjud esinevad kõigil mandritel, va Antarktises.