FANDOM


Mets on ökosüsteem, mis koosneb kasvavate puudega maast ja selle elustikust (taimestiku, loomastikust, seenestikust). Mets on ühtlasi puittaimedega kooslus, mille pindala on suurem kui 0,5 hektarit, puude kõrgus ületab viit meetrit ja võrade pindala üle 10% kogu alast.

Seonduvalt kliimaoludest ja mullast on maailma eri piirkondade metsade liigiline koosseis ja tootlikus erinev.[1]

Maailma metsadest asub 44% ekvatoriaalvöötmes, 9% lähistroopikas, 34% okasmetsavööndis ning 13% parasvöötmes.[1]

Vaata ka Edit

Viited Edit

  1. 1,0 1,1 Liiber, Ülle; Kull, Ain; Rootsmaa, Vaike; Pragi, Uudo (2017). Geograafia gümnaasiumile. III kursus. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid. Eesti Loodusfoto, lk 65. ISBN 978-9949-460-27-4.