FANDOM


Sea serpent

Meremadu Olaus Magnuse raamatus "Põhjamaade rahvaste ajaloo"

Meremadu või meredraakon on meres elav madu meenutav merekoletis. Hoolimata paljudest aruannetest puuduvad tõendid nende loomade olemasolust. Kõige kuulsamad kujutusid meremao kohta on mitmete 16., 17. ja 18. sajandi teadlaste, nt Olaus Magnuse, Erik Pontoppidani ja Hans Egede, gravüüridel. Meremadusid on kujutatud merekaartidel illustratsioonidena.

Skandinaavia mütoloogia Jörmungandr (Midgardrimadu ehk Maailmamadu) oli tõmbunud rõngasse ümber kogu Midgardri, inimeste maailma.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.