FANDOM


Meetermõõdustik on 1793. aastal Prantsusmaal kasutusele võetud mõõtühikute süsteem, mis pidi asendama traditsioonilised mõõtühikud. Meetermõõdustik pidi rahuldama järgmiseid tingimusi:

  1. Igal füüsikalisel suurusel on üks täpselt defineeritav põhiühik.
  2. Põhiühiku kordseid väljendatakse [eesliidete kaudu (näiteks kilo-, milli-, mikro-).
  3. Põhiühikud on defineeritud ratsionaalsetel kaalutlustel.

Eestis hakkas meetermõõdustik kehtima 1 I 1929. Ainsad riigid, mis ei kasuta tänapäeval meetermõõdustikku, on Ameerika Ühendriigid, Birma ja Libeeria.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.