FANDOM


Triangle.Centroid

Kolmnurga mediaanid ja nende lõikepunkt ehk raskuskese

Mediaan on kolmnurga lõik, mis on tõmmatud kolmnurga ühest tipust tema vastaskülje keskpunkti. Kolmnurgal on kolm mediaani.

Kolmnurgad lõikuvad punktis, mida nimetatakse raskuskesmeks. See punkt jaotab mediaanid suhtes 2:1 alates vastavast tipust.

Võrdkülgses kolmnurgas on mediaanid ühtlasi kõrgused, nurgapoolitajad ja külgede keskristsirged.