FANDOM


Lindprii on isik, kes on toime pannud raske kuriteo ja on kuulutatud väljaspool seadust olevaks.

Metsikus Läänes oli lindprii tagaotsitav kurjategija.

Kuulsaid lindpriisid Edit