FANDOM


Kvark on elementaarosakese ja aine põhikoostisosa. Kvargid moodustavad liitosakesi hadrone, millest püsivamad on aatomituuma koostisosad prootonid ja neutronid. Kvargid ei liigu kunagi sirgjooneliselt ja ei ole kunagi iseseisevad osaked; neid leidub vaid hadronides, nt barüonides ja mesonides.

Kvargid omavad värvilaengut ja osalevad seetõttu tugevas vastastikmõjus.

Kvarke on kuut tüüpi: u-, d-, s-, c-, b- ja t-kvark (ingliskeelsetest sõnadest up 'üleval', down 'all', strange 'veider', charm 'sarm', bottom 'põhi', top 'tipp'). U- ja d-kvargil on kõikidest kvarkidest kõige väiksem mass.

Kvarkmudeli teooria esitasid esimesena 1964 USA füüsikud Murray Gell-Mann ja George Zweig.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.