FANDOM


Map of territorial growth 1775

Kaardil on punase ja roosaga märgitud Suurbritanniale kuulunud kolooniad ning oranžiga Mississippi jõest läände jäänud Hispaaniale kuulunud alad. Punasega on kujutatud kolmteist kolooniat pärast 1763. aasta proklamatsiooni.

Kolmteist kolooniat olid briti kolooniad Põhja-Ameerika idarannikul, mis 1776. aastal Ameerika Ühendriikide Iseseisvusdeklaratsiooni alusel emamaast Suurbritanniast lahku lõid.

Kolmteist kolooniat jagunesid kolme piirkonna alusel:

Uus-Inglismaa

Kesk-kolooniad

Lõuna-kolooniad

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.