FANDOM


Keldid on indoeuroopa keelkonda kuuluvaid keldi keeli kõnelevad rahvad.

Keldid levisid rauaajal suuremas osas Euroopas, keldi hõimud elasid Briti saartel, Põhja-Hispaanias, Prantsusmaal, Saksamaal, Alpide piirkonnas, Böömimaal ja Põhja-Itaalias, samuti Balkanil ja Anatoolias.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.