FANDOM


African quadripoint

Kazungula asukoht nelja riigi kokkupuute kohas (märgitud punasega ringiga)

Zambezi River at junction of Namibia, Zambia, Zimbabwe & Botswana

Vaade õhust Zambezi ja Cuando, mille juures asuvad nelja riigi piirid. Kazungula linn asub pildil Zambezi jõe paremal kaldal.

Kazungula on linn Sambias Lõunaprovintsis, Kazungula ringkonna keskus. Linn asub Zambezi jõe põhjakaldal umbes 70 kilomeetri kaugusel Livingstone'ist.

Kazungula paikneb kohas, mille juures asuvad nelja riigi – Sambia, Botswana, Zimbabwe ja Namiibia – piirid. Zambezi jõel, umbes 150 meetri kaugusel kaldast, asuvad kaks punkti, milles kohtuvad kolme riigi piirid, neist esimeses Sambia, Namiibia ja Botswana ning teises Sambia, Botswana ja Zimbabwe. Pikka aega oli selgusetu, kas nelja riigi piirid kohtuvad ühes punktis või mitte. Punkti, kus puutuksid nelja riigi piirid, ei ole, sest Namiibiat ja Zimbabwet eraldab kõige kitsamas osas umbes 150 meetrit laiune Botswanale kuuluv Zambezi jõe osa.

Kazungula lähedal suubub Zambezisse Botswana ja Namiibia piiril kulgev Cuando jõgi.

2014. aastal algas Sambiast Kazungulast Botswanasse kulgeva silla ehitus. Seni on Sambia ja Botswana vahel sõitnud pontoonpraam.