FANDOM


Kaitsestaatus ehk kaitseseisund on määratlus, mis kirjeldab eri taksonite (taime-, looma- jm liigid) tõenäosust püsida elujõulisena praegusel ajahetkel ja lähitulevikus. Mida kõrgem on ohustatuse kategooria, seda suurem on väljasuremise tõenäosus ilma kaitsemeetmeta. Kaitseseisundi kategooriad on loonud ja liigid nendesse kategoriseerinud Rahvusvaheline Looduskaitseliit (IUCN). Kaitsestaatused võivad olla märkida liigi ohustatust globaalselt või ühe ala siseselt.

Kaitsestaatuse ja liigi elujõulisuse määramisel võetakse arvesse populatsiooni suurust, liigi püsimajäämist ohustavaid teaolevaid tegureid, populatsiooni elujõulisust, kogupopulatsiooni fragmenteeritust ja muid ohustavaid tegureid.

Soodsas seisundis või ohulähedased liigid on vähe ohustatud liigid. Ohustatud liikide hulka kuuluvad liigid, mis on paigutatud kategooriatesse ohualtid, eriti ohustatud ja äärmiselt ohustatud. Looduses või täielikult väljasurnud liigid kuuluvad hävinud liikide hulka. Kui liigi arvukust ja seisundit ei ole hinnatud või on hindamine puudulik, paigutatakse need liigid kategooriatesse "Puuduliku andmestikuga" või "Pole hinnatud".

Kaitsestaatuse kategooriad Edit

Rahvusvaheline Looduskaitseliit jagab liigid vastavalt väljasuremise ohule järgmistesse kategooriatesse:

Kategooria Ametlik nimi Lühiseletus
Soodsas seisundis Status iucn3.1 LC et LC (Least concern) Elujõulised liigid, kelle arvukus on kasvav või stabiilne.
Liikide arv – 39 018[*] Näited: inimene, koduhiir, harilik rästik
Ohulähedased Status iucn3.1 NT etNT (Near threatened) Liigid, keda võib ohustada lähitulevikus väljasuremine.
Liikide arv – 3829[*] Näited: ameerika piison, laimokk-ninasarvik, narval
Ohualtid Status iucn2.3 VU etVU (Vulnerable) Liigid, kellel on suur oht looduses välja surra.
Liikide arv – 11 783[*] Näited: aafrika elevant, hiidhai, morsk
Eriti ohustatud Status iucn3.1 EN etEN (Endangered) Liigid, kellel on väga suur oht looduses välja surra.
Liikide arv – 8455[*] Näited: kalimantani orangutan, kääbusšimpans, raipekotkas
Äärmiselt ohustatud Status iucn3.1 CR etCR (Critically endangered) Liigid, kellel on äärmiselt suur oht looduses välja surra.
Liikide arv – 5283[*] Näited: bissa, gaavial, idagorilla
Looduses väljasurnud Status iucn3.1 EW etEW (Extinct in the wild) Liigid, kes on looduses väljasurnud, kuid kes elavad veel vangistuses.
Liikide arv – 78[*] Näited: havai vares, miilu, mõõksarv-orüks
Väljasurnud Status iucn3.1 EX et EX (Extinct) Liigid, kes on väljasurnud.
Liikide arv – Ei ole teada Näited: dodo, kukkurhunt, rändtuvi
Puuduliku andmestikuga Status iucn3.1 blankDD (Data deficient) Ebapiisavalt tuntud liigid, kelle esinemise, levila või populatsiooni kohta pole piisavalt andmeid.
Liikide arv – 6702[*] Näited: meemesilane
Pole hinnatud NE (Not evaluated) Liigid, kelle esinemist, levila või populatsiooni pole hinnatud.
Liikide arv – pole teada Näited: harilik toakärbes, paljud sipelglased

Lisaks on piirkondlikuks hindamiseks kaks lisakategooriat:

Kategooria Ametlik nimi Lühiseletus
Piirkondlikud hävinud RE (Regionally Extinct) Liigid, kes on oma kunagises piirkonnas väljasurnud või kelle kunagised elupaigad on hävinud.
Ei ole hinnatavad NA (Not Applicable) Liigid, kelle arvukust ei ole võimalik ühe piirkonna piirides määrata.

Viited Edit

Välislingid Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.