FANDOM


Cleopatra1917

1917. aastal valminud filmi "Kleopatra" peetakse kaotsiläinuks

Kadunud film on film, mille kohta pole teadaolevalt säilinud ühtegi koopiat.

Hinnanguliselt on kadunud 80–90% kõikidest maailma tummfilmidest ja märkimisväärne osa helifilmidest.[1]

Filmide säilitamisega tegeleva mittetulundusühingu The Film Foundationi järgi on kadunud poole enne 1950. aastat toodetud ja kuni 90% enne 1929. aastat toodetud Ameerika filmid.

Filmide täieliku või osalise kadumise põhjuseks on näiteks filmirullidega toimuv keemiline lagunemine või halvasti säilitamine. Paljud varased mängufilmid on kadunud, sest enne 1952. aastat kasutati peaaegu kõikides 35 mm negatiivides ja trükistes kasutatud nitraatfilm on väga tuleohtlik, see võib süttida juba 40°C juures. Mõned algselt kaotsiläinuks peetud filmid on hiljem näiteks arhiividest uuesti leitud.

Viited Edit