FANDOM


Yurok plankhouse03

Jurokite elamu

Yurok basketweaver

Juroki korvipunuja

Jurokid on Põhja-Ameerika indiaanihõim, kelle põliseks elupaigaks on California loodeosa Vaikse ookeani rannikul. Tänapäeval elavad jurokid põhiliselt California osariigis Del Norte ja Humboldti maakonnas.

Jurokid kõnelesid algselt algonkini-ritva keelkonda kuuluvat juroki keelt, kuid viimane juroki keelt emakeelena kõneleja suri 2013. aastal. Siiski püütakse keelt elus hoida ja seda õpetatakse mitmes Põhja-California koolis.

Traditsiooniliselt elasid Klamathi jõe ääres paiknenud püsikülades. Nad püüdsid jõest ja merest kala ning koorikloomi, pidasid jahti metsloomadele ja korjasid söögiks taimi. Käibevahendina kasutasid nad sarnaselt paljude teiste piirkonna hõimudega kihvakujulisi teokarpe.

Esimeste eurooplastena puutusid nad 1775. aastal kokku Hispaania maadeuurijatega, kes California põhjarannikut uurisid. 1820. aastatel saabusid jurokite alale karusnahakaupmehed ja -kütid ning 19. sajandi keskpaigas kullakaevurid. Valgete asunike toodud haigusteja valgetega tekkinud konfliktide tõttu vähenes jurokite arv väga suurel määral.

Traditsiooniliselt ehitasid jurokid eluhooneid ranniksekvoia puidust.