FANDOM


Lynching of Jesse Washington, 1916 (cropped)

Jesse Washingtoni söestunud keha puu küljes rippumas pärast tugevat põlemist

Jesse Washington (1898 või 1899 – 15. mai 1916) oli afroameeriklasest teismeline, kes mõisteti surma valgenahalise naise mõrva eest ja lintšiti, millest sai tuntud näide rassist ajendatud lintšimise kohta.

Washington oli vaimupuudega noor afroameeriklane, kes töötas farmitöölisena Wacos. Washingtoni süüdistati 8. mail toimunud 53-aastase Lucy Fryeri vägistamises ja mõrvas Waco lähedal Robinsonis Fryeri kodus. Fryer oli tema tööandja abikaasa. Kuriteol ei olnud pealtnägijad, kuid tema ülekuulamisel McLennani maakonna šerifi ees kirjutas ta alla ülestunnistusele ja kirjeldas Fryeri tapmiseks kasutatud mõrvarelva asukohta.

15. mail toimus kohtuistung, kus Washington mõisteti oma noorusele ja võimalikule vaimupuudele vaatamata mõrva eest süüdi. Otsusele jõuti kiiresti, sest täielikult valgenahalistest koosnenud vandekohus vajas vaid paar minutit, et talle süüd määrata. Kohtuistungile oli kohtusaalis kogunenud arvukalt maruvihaseid kohalikke.

Pärast seda, kui tema kohtuotsus oli teatatud, tiriti ta kohtumajast välja ja lintšiti Waco linnavalitsushoone esisel. Tema lintšimist oli tulnud vaatama üle 10 000 pealtvaataja, teiste seas linna ametnikud ja politseinikud. Samuti võtsid sellest osa lapsed. Washingtonil lõigati ära tema genitaalid, sõrmed ning ta riputati lõkke kohale. Teda langetati ja tõsteti korduvalt lõkke kohal umbes kaks tundi. Pärast seda, kui tuli oli kustunud, viidi tema söestunud keha läbi linna ja tema kehaosad müüdi suveniirideks. Sündmust fotografeeriti. Pildid prinditi välja ja müüdi postkaartidena maha.

Kuigi lintšimist toetasid paljud Waco elanikud, mõistsid ajalehed selle üle riigi hukka. Rassilise diskrimineerimise vastu võitlev organisatsioon National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) palkas Elisabeth Freema]i juhtunut uurima. Ta viis Waco läbi ulatusliku uurimise vaatamata sellele, et paljud elanikud olid vastu sündmusest rääkida. Pärast Freemani aruande läbilugemist avaldas NAACP kaasasutaja ja redaktor W. E. B. Du Bois organisatsiooni ametlikus ajakirjas The Crisis põhjalik aruande, milles oli esitatud pildid Washingtoni söestunud kehast. Samuti kujutati Washingtoni tapmist organisatsiooni korraldatud lintšimisvastases kampaanias. Kuigi Wacot peeti modernse, progresseeruva linnana, näitas lintšmine jätkuvat talumatut rassilist vägivalda ning seda sündmust hakati nimetama "Waco õuduseks". Linn saavutas seejärel tuntuse rassismi pärast, kuid linna juhid takistasid vägivalla esinemise järgmistel aastkümnetel erinevaid põhjuseid tuues ära.

Ajaloolased on märkinud, et Washingtoni surm aitas muuta seisukohta, kuidas lintšimist vaadeldi. Sündmuse vastu suunatud ajakirjanduse tähelepanu tõttu hakkasid inimesed selle tava vastu üha rohkem vastu olema. Seda nähti nüüd pigem barbaarsusena kui aktsepteeritava õigusmõistmise vormina. 1990. ja 2000. aastatel soovisid osad Waco elanikud linnas avada sündmust mälestavat ausammast, kuid see idee ei saanud linnalt piisavalt toetust.

Kirjandus Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.